SCHEIDINGSMEDIATION

Hoe je samen apart verder kan gaan...

Scheidingsmediation

Nieuwe verhoudingen

Voor een scheiding kies je niet zomaar. Het is een ingrijpend en traumatisch proces en nog moeilijker wanneer jullie kinderen hebben. Niet alleen jullie, maar ook hun leven zal blijvend veranderen. Zolang jullie er geen "vechtscheiding" van maken blijft de gevreesde schade beperkt.  "Anders" hoeft dan niet persé meer belastend voor jullie (en jullie oogappels) te zijn. Scheidingsmediation biedt daarbij niet alleen de juiste handvatten, maar neemt daarnaast een fractie van de tijd en kosten in beslag, dan wanneer jullie een juridische oplossing kiezen.

Gezonde uitgangspunten

Zodra er een besluit tot scheiding is genomen, veranderen jullie persoonlijke verhoudingen en zijn de ingeslopen "rolverdelingen" vaak niet meer passend. Bij scheidingsmediation ligt de focus op het creëren van nieuwe gezonde uitgangspunten. Communiceer met elkaar over wat voor jou en voor jullie gezamenlijk van belang is. Op welke wijze kunnen jullie transformeren van partners naar ex-partners en/of ouders, welke afspraken over de gezamenlijke woning dienen jullie beider belang etcetera.

Realiteitsperspectief

Bij het maken van de juiste  keuzes is het essentieel dat jullie beiden goed op de hoogte zijn van de (on)mogeiljkheden van de gewenste situatie. In scheidingsmediation wordt bewaakt, dat jullie beiden goed geïnformeerd zijn. Ongelijkwaardige gesprekspartners zijn geneigd om uit onmacht of angst te reageren, het realiteitsperspectief raakt dan ondergeschikt, wat niet bevordelijk is voor de oplossingsrichtingen. 

Maatwerk

Ons uitgebreide netwerk van deskundigen zal jullie waar gewenst bijstaan met advies. Omdat de adviesbehoefte voor iedereen anders is, hebben wij onze scheidingsmediation trajectprijs samengesteld op basis van de begeleiding door onze mediators. Zo betalen jullie uitsluitend voor wat jullie echt nodig hebben, maatwerk dus...

De trajectprijs voorziet in de begeleiding per persoon. Wij kiezen hiervoor omdat het goed mogelijk is dat een van jullie in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Is dat het geval dan betaal je slechts een eigen bijdrage van € 53,- voor het mediationtraject en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de kosten voor de advocaat.

Start

Staan jullie voor deze moeilijke opgave en wil je 

 op een persoonlijke maar constructieve wijze begeleid worden

 volledig ontzorgd worden bij het vinden van inhoudelijke ondersteuning

 binnen 2 maanden het verzoek bij de Rechtbank indienen?

 Start hier het scheidingsmediationtraject.

Scheidingsmediation trajectprijs € 750,- p.p.


Inclusief:

Telefonische/online intake, opstellen mediation-overeenkomst, een gemiddelde trajectduur van 3 gesprekken van maximaal  2 uur met beide partijen  óf 3 caucus gesprekken van max. 1,5 uren, inclusief verslaglegging, voortgangs-correspondentie en een mediationresultaat-overeenkomst of convernant en/of ouderschapsplan.

Extra's: 

  • Alimentatieberekening € 175 -
  • Juridische toetsing en indienen verzoek door familirechtadvocaat € 175,-
  • Ook online mogelijk!

Prijzen exclusief 21% BTW en additionele kosten zoals griffierecht e.d.


Contact