KINDER COACH BIJ SCHEIDEN

Samen werken aan verwerken

Kinder Coach bij scheiden

De kindercoach ondersteunt vooral  bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. Intense emoties als onzekerheid en angst, verdriet, en soms ook opluchting. Voor kinderen betekent een scheiding vaak verlies van het basisvertrouwen. Ze hebben de neiging zichzelf de schuld te geven. Amersfoort

De coach zorgt ervoor dat kinderen vragen kunnen stellen en hun gevoelens over de scheiding kunnen uiten.  Ze luistert en vraagt of het de kinderen duidelijk is waarom de ouders gaan scheiden. Als het om pubers gaat, vinden vaak één of meerdere gesprekken met de ouders plaats, onder begeleiding van de Kinder Coach. Amersfoort

De kinderen komen alleen of samen met hun broers of zussen bij de coach of de coach komt bij hen in hun eigen omgeving. Ze sluit aan bij de belevingswereld van het kind en zorgt zo voor een laagdrempelige, respectvolle en veilige manier van communiceren. Vaak zijn de kinderen blij dat er iemand is die tijd heeft om naar hen te luisteren en waar zij met hun verhaal terecht kunnen. Vaak zijn ouders verrast over de dingen die aan de coach worden toevertrouwd, bijvoorbeeld verhalen over slecht slapen, schaamte en allerlei kleine en grote zorgen. Amersfoort

Soms is één gesprek voldoende, soms zijn meerdere gesprekken nodig. De kindercoach helpt kinderen om goed met de scheiding om te gaan, maar is geen therapeut. Van ieder gesprek wordt verslag gedaan aan de ouders.

Ouders krijgen van de coach hulp bij hoe ze de kinderen vertellen dat ze gaan scheiden. De kindercoach adviseert ook over hoe ouders op een zo goed mogelijke manier samen ouders kunnen blijven en hoe ze een omgangsregeling vorm kunnen geven, waarbij rekening gehouden wordt met het belang en de eigen inbreng van de kinderen. Amersfoort

Kinder Coach, werken aan verwerken

KINDERCOACH AMERSFOORT

KINDERCOACH SCHEIDEN AMERSFOORT