ONLINE MEDIATION

Mediation online, vanuit je luie stoel!

Online Mediation

Mediation, online vanuit je luie stoel!

Bij online mediation communiceren de deelnemers met elkaar op het internet via de mediator. Waar je ook bent, vanuit kantoor of thuis zelfs vanuit de je luie stoel is mogelijk, zolang je maar beschikt over een internet verbinding. Het is wel belangrijk dat partijen zich gemakkelijk voelen bij Online communicatie, je moet daarbij beschikken over een computer en emailadres en affiniteit hebben met computerprogramma’s.

Wanneer het jou uitkomt

De communicatie is asynchroon. Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren, uiteraard wel binnen de afgesproken responstermijnen. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Iedereen kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en reacties geven. De mediator zal de deelnemers begeleiden om hen tot overeenstemming te laten komen.

Online mediation is ten dele vergelijkbaar met mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt. Dezelfde vragen worden door de mediator gesteld, de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. Het verschil is dat je niet direct kunt reageren op wat er door de ander gezegd wordt.

De stappen in een Online mediation

Stap 1. Informatie

Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier. De mediator informeert jullie over Online mediation en maakt afspraken over de procedure, de regels en de kosten.

Stap 2. Toegang tot de website

Nadat jullie het registratieproces van de Juripax Online mediation omgeving hebben doorlopen, beschik je over een inlogcode waarmee je toegang krijgt tot de beveiligde online mediation omgeving.

Stap 3. Mediationovereenkomst

De mediator legt de afspraken vast in een mediationovereenkomst en stuurt deze online of desgewenst via de post naar partijen voor ondertekening.

Stap 4. Intake

Jullie verschaffen de benodigde informatie door Electronisch Intake Formulieren in te vullen. Zodra de gegevens bekend zijn, kan de mediation van start gaan.

Stap 5. Mediation in een virtuele online bijeenkomst

Online mediation wordt digitaal uitgevoerd. De communicatie en onderhandelingen tussen partijen vinden virtueel plaats in een speciaal ingericht discussieforum, onder begeleiding van de mediator. De bijeenkomst vindt niet ‘live’plaats. Als dat nodig is voor het proces, kan op verzoek van partijen of op voorstel van de mediator een face-to-face mediation worden gehouden. Deze mediation zal op een neutrale locatie plaatsvinden.

Stap 6. Afronding van de Online mediation

Ook Online mediation wordt afgerond met een vaststellingsovereenkomst of een convenant, waarin de afspraken worden opgenomen.

Start

De trajectprijs voorziet in maximaal 10 Online mediationuren en de activiteiten zoals vermeld onder de trajectprijs. Het kan gebeuren dat jullie tijdens het traject ervoor kiezen om toch over te stappen naar een regulier traject waarbij face to face bijeenkomsten centraal staan. In dat geval zal de mediator verder gaan op basis van de voor het rechtsgebied geldende trajectprijs (arbeidsmediation, echtscheidingsmediation).

 Start hier jouw online mediationtraject

Online Mediation traject € 750,- p.p.


Inclusief:

Telefonische/online intake, opstellen mediation-overeenkomst, toegang tot beveiligde online mediation omgeving  Juripax. Uitgebreide vragenlijsten, 10 uren online mediation (en/of indien gewenst ten dele besteedbaar aan persoonlijke afspraken), voortgangscontact en correspondentie, vaststellingsovereenkomst of convernant. Extra  online- activiteiten op basis van € 75,- per uur. Extra "face to face"  activiteiten op basis van € 85,- per uur.

Prijzen exclusief 21% BTW en additionele kosten zoals kosten aan derden.

Contact