HET MEDIATION PROCES

De voordelen van mediation

Het mediation proces

Voordelen mediation

Een gang naar de rechter kost veel tijd en energie,  de griffiekosten bedragen al vaak meer dan een volledig mediationtraject. Mediation stelt je in staat om samen te komen tot een voor beiden werkende oplossing. In plaats van een geschil voor te leggen aan een Rechter, die beslist over een zaak, beslis je in een mediation proces met de wederpartij wat voor jullie beiden werkt. Afspraken die je samen maakt, zijn duurzamer. De kans op een nieuw of terugkerend conflict is kleiner dan wanneer er over een conflict wordt beslist.

Condities

Om constructief met elkaar in overleg te kunnen gaan, is het noodzakelijk om de juiste condities te creëren. De MFN Register Mediator zal daarom waarborgen dat de mediation wordt voorgezeten op onafhankelijke en onpartijdige basis. Voor zowel de mediator als de betrokkenen geldt tijdens het proces, dat er sprake is van:

 • geheimhouding
 • vrijwillige deelname
 • een oplossingsgerichte inspanningsverplichting 

Deze condities zijn vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Deze worden gewaarborgd doordat partijen en de mediator bij aanvang van het proces een mediationovereenkomst ondertekenen. 

Verloop

Na ondertekening van de mediationovereenkomst, zal de mediator met partijen onderzoeken waar het conflict precies om draait. Afhankelijk van het soort conflict zal het proces individueel of gezamenlijk gestart worden. Wanneer de gemeenschappelijke - en tegengestelde belangen duidelijk zijn, zal de mediator ondersteunen bij het bereiken van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Oplossingen en afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant. Deze overeenkomst is juridisch bindend: Partijen moeten zich eraan houden. 

Bijeenkomsten duren in het algemeen zo' n 1,5 uur. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn voor de afronding van het proces, verschilt per situatie. Een ieders inzet bepaalt ondermeer hoelang het traject duurt. Voor onze trajectprijzen gaan wij uit van een gemiddelde van drie bijeenkomsten.

Inhoudelijk advies

Bij het maken van de juiste keuzes is het essentieel dat jullie tijdens het mediation proces, beiden goed op de hoogte zijn van de (on)mogelijkkheden van de gewenste situatie. Wij zullen altijd bewaken, dat jullie beiden goed geïnformeerd zijn. Ongelijkwaardige gesprekspartners zijn geneigd om uit onmacht of angst te reageren, het realiteitsperspectief raakt dan ondergeschikt, wat niet bevorderlijk is voor de oplossingsrichtingen van het mediationproces.

Een MfN registermediator mag nooit partijdig adviseren. Wel kan de mediator de algemeen geldende kaders schetsen. Met regelmaat komt het voor dat cliënten nader inhoudelijk advies wensen over achtergronden en mogelijkheden van de kwestie die zij bespreken. Wij werken daarom samen met een landelijk netwerk van specialisten die jullie tegen zeer aantrekkelijke tarieven kunnen bijstaan. 

 • Juristen
 • Bedrijfsartsen             
 • Trainers/coaches
 • Makelaars, hypotheek       
 • Notarissen
 • Co-Mediators                                        
 • Advocaten
 • Outplacement/loopbaancoaches                        
 • Fiscalisten                  
 • Makelaars
 • Arbeidsdeskundigen
 • Vertrouwenspersonen 

Het inlenen van deze experts is ook zonder lopend mediationtraject mogelijk, gewoon even een aanmeldingsformulier invullen!

Contact