ARBEIDSMEDIATION

  • Werkt!

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation werkt!

We spenderen vaak meer tijd aan ons werk dan aan ons thuisfront. En in geval van parttime werkrelaties soms evenveel, maar is de "workload" er naast zorgtaken vaak niet minder om. We werken allemaal vanuit onze eigen intrinsieke motivatie. Voor de een is dat een 'sociale' waardering, voor de ander een inkomensbron of een versterkt gevoel van eigen waarde, het gevoel van betekenis te kunnen zijn of omdat we ondernemersbloed door onze vaten hebben stromen en altijd al een eigen bedrijf wilde hebben. Wat de motivatie ook doet leven, het is vaak juist deze die ook de trigger vormt tot problemen, wanneer de verwachting die aan deze waarde is gekoppeld niet uit lijkt te komen. Dan is het tijd voor arbeidsmediation.arbeidsmediation arbeidsmediatoramersfoort

De teleurstelling

De gevolgen van deze teleurstelling zijn nog vaak diverser dan de aanleiding. Een werkgever spreekt zijn teleurstelling uit, een werknemer voelt zich onheus behandelt, een collega verwijt een andere collega dat deze wordt voorgetrokken, spanningen lopen op en escalaties vinden vervolgens plaats op momenten die ver liggen van de werkelijke oorsprong. Maar dan pas begint het circus vaak pas echt....

Als gevolg van alle spannigen meldt een werknemer zich ziek, de bedrijfsarts beoordeelt, wel of niet STECR (arbeidssituatieve ongeschiktheid) waardoor er opeens sprake is van een complexe verweving van juridische, sociale en medische factoren. De bedrijfsarts adviseert bij een (dreigend) arbeidsconflict dan terecht om een arbeidsmediationtraject te starten.arbeidsmediation arbeidsmediator amersfoort

Juridische aspecten arbeidsmediation arbeidsmediator

Want bij een "dreigend" conflict dienen werkgever en werknemer op de hoogte te zijn van alle juridische plichten en valkuilen tijdens hun contact. Als iets wordt gezegd of geschreven kunnen daar opeens allerlei consequenties uit voortvloeien. Achterdocht groeit, bedoelingen worden negatiever ervaren en situaties worden grimmiger. Zou het niet heerlijk zijn als jullie met behulp van arbeidsmediation gewoon zonder al die consequenties met elkaar aan oplossingen konden werken?arbeidsmediation arbeidsmediator amersfoort

Onder begeleiding van een MfN registermediator, arbeidsrecht ookwel arbeidsmediator genoemd, worden de juiste gesprekscondities gecreëerd om tot gezamenlijke oplossingen te kunnen komen. De mediator is goed op de hoogte van alle "wettelijke kaders" en heeft kennis van en ervaring met trajecten met arbeidsongeschikte medewekers en of spanningsvelden binnen teams. De mediator  weet dus waarmee tijdens de arbeidsmediation rekening gehouden dient te worden. Als onpartijdig en onafhankelijk gesprekspartner zal de mediator de voortgang bewaken, rekening houdend met de verplichtingen die gelden voor partijen.

Bij het maken van de juiste keuzes is het essentieel dat jullie beiden goed op de hoogte zijn van de (on)mogeiljkheden de gewenste situatie. Wij zullen altijd bewaken, dat jullie beiden goed geïnformeerd zijn. Ongelijkwaardige gesprekspartners zijn geneigd om uit onmacht of angst te reageren, het realiteitsperspectief raakt dan ondergeschikt, wat niet bevordelijk is voor de oplossingsrichtingen.

De kosten arbeidsmediation arbeidsmediator amersfoort

Wanneer werkgever en werknemer een arbeidsmediationtraject starten is het in de regel zo dat de werkgever de kosten draagt. Veelal omdat deze een traject kan declareren bij de verzuim- of rechtsbijstandsverzekering. Een MfN registermediator is onpartijdig en onafhankelijk, dat betekent dat er expliciet geen sprake is van een uitgangspunt als "wie betaald, die bepaald".  Toch komt het vaak voor dat een werknemer onder spanning toch een bepaalde mate van dossiermacht van de werkgever ervaart, omdat deze uiteindelijk wel goedkeuring dient te geven op inzet van activiteiten. Ook voor de werkgever is dit onnodig belastend. Onbedoeld zal er een kosten/baten afweging worden gemaakt.

Om deze onrust te beperken werken wij  bij arbeidsmediation met een een trajectprijs. De werkgever geeft vooraf akkoord op het traject. Eventuele meerkosten worden tijdig besproken. En blijkt achteraf dat de uren besteding op basis van uren maal tarief voordeliger is geweest, dan zal de mediator crediteren.

Voorbeelden

Voorbeelden van situaties waarbij arbeidsmediation werd toegepast zijn onder andere; re-integratiestagnatie, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, na melding van intimidatie, teamconflicten, arbeidsverhoudingsproblemen tussen werknemer en werkgever of leidinggevende, arbodienst en werkgever, relatie met het UWV etcetera. Onze mediators zijn volledig bekwaam om jullie binnen alle ter zake doende wettelijke kaders te laten komen tot het maken van duurzame afspraken.

Start

Weten hoe een mediationproces werkt? Lees hier meer. Klaar met de spanning, klaar voor de start? Meld je hier aan voor een arbeidsmediationtraject.

Arbeidsmediation traject € 1499,-


Inclusief:

Totaal van 3 geprekken, inclusief telefonische/online intake, opstellen mediation-overeenkomst, voorgesprekken, verslaglegging, voortgangs-correspondentie en een mediationresultaat-overeenkomst of vaststellingsovereenkomst. Extra gesprekken € 170,- per uur.

Prijzen exclusief 21% BTW en additionele kosten zoals reis- en verblijfkosten bij afwijkende gesprekslokatie.


Contact