HET ZANDKASTELENPROGRAMMA

Hoe kinderen de scheiding verwerken

Het Zandkastelenprogramma

Het Zandkastelenprogramma® is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders of ouders die gaan scheiden. Dit programma onderscheidt zich van het overige aanbod voor scheidingskinderen in Nederland. Ten eerste omdat het als enige programma ook kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Zo kan dit programma preventief werken. Ook is dit een kortdurend programma. Het duurt namelijk slechts één dagdeel. Amersfoort

In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt het Zandkastelenprogramma® voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding. Zandkastelen amersfoort

Leeftijdsgroepen

In een op de verschillende leeftijdsgroepen afgestemd dagdeel ondersteunt het Zandkastelenprogramma® kinderen tussen de 6 en de 17 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. Tijdens de ouderbijeenkomst, die voorafgaat aan de workshop voor de kinderen, ontvangen de ouders (mondelinge en schriftelijke) informatie over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode. Gedurende het laatste half uur van de workshop voor de kinderen schuiven de ouders aan en wordt het programma, door een presentatie van de kinderen aan de ouders, afgesloten. Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering, en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdsgroepen om verschillende werkvormen en een andere benadering van de coach. Zandkastelen amersfoort

Samen met "lotgenootjes"

Het is fijn als een kind iemand kan vinden met wie het kan praten over wat hij vindt en voelt. Bij het Zandkastelenprogramma® hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes, maar kunnen dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning. Zandkastelen amersfoort

Tijdens de workshop wordt er gewerkt vanuit een persoonlijk werkboekje voor de kinderen ook worden diverse creatieve werkvormen gebruikt.

Wat in ieder geval tijdens het Zandkastelenprogramma® aan bod komt is het volgende:

  • Een scheiding is nooit de schuld van een kind;
  • Ook al woont vader of moeder ergens anders en ziet een kind hem of haar minder of zelfs helemaal niet, het blijft altijd zijn vader of moeder;
  • Ieder mens maakt fouten, ook ouders maken fouten;
  • Ouders blijven van hun kinderen houden;
  • De meeste ouders komen niet weer bij elkaar.

A-Mediate werkt samen met diverse Zandkastelencoaches in Amersfoort. De workshops worden momenteel wekelijks aangeboden op woensdag en zaterdag. Via het aanmeldformulier zullen wij jullie in contact brengen met de coaches.


Het zandkastelenprogramma


zandkastelenprogrammaHet Zandkastelenprogramma wordt in Amersfoort aangeboden op woensdag en zaterdag. 

Contact