Wat goed dat je besluit om je aan te melden!

Wat doen wij met jouw aanmelding

Zodra wij een aanmelding hebben ontvangen doen wij het volgende;

Aan de hand van de gegevens in de aanmelding neemt een van onze mediators, deskundige of een lid van de backoffice contact met je op. We nemen eerst de aanmelding door, zodat we jouw verwachting en wensen echt goed begrijpen. 

Daarna beginnen wij met de intake. Daarbij geven we je informatie over de werkwijze, tarief en de wijze waarop een inhoudeijk traject tot stand komt en krijg jij alle ruimte om jouw vragen te stellen. Wat we niet doen is inhoudelijk spreken over het conflict of de situatie. Dat doen we op het op het moment dat de mediationovereenkomst is getekend en de geheimhoudingsbepalingen en gedragsregels gewaarborgd zijn. We bespreken wie het contact met de wederpartij zal leggen en welke andere partijen of deskundigen een rol spelen bij een traject. 

Wanneer je je kunt vinden in onze werkwijze, de aanpak en het taief, ontvang je van ons een opdrachtbevestiging om het traject op te starten. Een traject start zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, tenzij er een langere termijn wenselijk is. Een online traject wordt direct na ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging gestart.

Wij zullen na het eerste contact zorgen dat je het proces volledig ontzorgd kan doorlopen!


Aanmeldformulier