Niet zo maar een "mediator"...

Wat is een MfN-registermediator?

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator. Op dit moment is er een wetsvoorstel uitgebracht waarin minister Steur pleit voor de invoering van een register voor Beëdigd Mediators. Zie ook http://amediate.nl/blogs/article/14233/wat-is-nu-weer-een-beedigd-mediator  We houden je natuurlijk op de hoogte van het verdere verloop.

Voormalig NMI registermediators mogen zowel de titel MfN-registermediator als NMI registermediator gebruiken. Beide titels kunnen dus voorkomen in de markt. Voor MfN-registermediators en NMI registermediators gelden dezelfde kwaliteitsnormen en gedragsregels.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, heeft opgesteld.

Condities

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). Voor mediators die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan is er het ‘statuut voor de interne mediator’.

Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Wanneer er andere personen bij de mediation aanwezig zijn dan de mediator en de partijen (en eventueel hun vertegenwoordigers en adviseurs), dan zorgt de mediator er voor dat deze personen een geheimhoudingsclausule ondertekenen.

MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Meer informatie hierover vindt u op de site van het MfN.

Alle documenten en reglementen kunt u inzien op de site van Mediators kwaliteitsregister Federatie Nederland.