Arbeidsconflict, ziek? Bel de arbeidsmediators van A-Mediate in Amersfoort!

Een arbeidsmediator bij een arbeidsconflict                                  

De MfN register arbeidsmediator van A-mediate Amersfoort zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht waaronder de WVP en WULBZ. Wel zo plezierig want zodra er een arbeidsconflict ontstaat, dienen werkgever en werknemer op de hoogte te zijn van alle juridische plichten en valkuilen tijdens hun contact. Alles wat wordt gezegd of geschreven, kan opeens juridische consquenties hebben. Achterdocht groeit, bedoelingen worden negatiever ervaren en situaties worden grimmiger.

Zou het niet heerlijk zijn als de je zonder al die consequenties met elkaar aan oplossingen konden werken? Een MfN arbeidsmediator van A-Mediate in Amersfoort voorziet in 98% van de gevallen in de oplossing bij een arbeidsconflict en dat in de meeste gevallen slechts na 2 of 3 gesprekken!

Onder begeleiding van een MfN register arbeidsmediator, worden de juiste gesprekscondities gecreëerd om tot gezamenlijke oplossingen te kunnen komen voor het arbeidsconflict. De mediator is altijd actueel op de hoogte van alle “wettelijke kaders” en heeft kennis van en ervaring met trajecten met (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. De arbeidsmediator weet dus waarmee rekening dient gehouden te worden. Als onpartijdig en onafhankelijk gesprekspartner zal de arbeidsmediator de voortgang bewaken, rekening houdend met de verplichtingen die gelden voor partijen. De gesprekken vinden plaats op een neutrale gesprekslocatie in Amersfoort.

Bij het maken van de juiste keuzes is het essentieel dat beide partijen goed op de hoogte zijn van de (on)mogeiljkheden van de gewenste situatie. Onze MfN register arbeidsmediators zullen altijd bewaken, dat jullie beiden goed geïnformeerd zijn. Ongelijkwaardige gesprekspartners zijn geneigd om uit onmacht of angst te reageren, het realiteitsperspectief raakt dan ondergeschikt, wat niet bevordelijk is voor de oplossing van het arbeidsconflict.


 Meld u nu aan:

Direct na de aanmelding neemt onze arbeidsmediator contact met je op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemt de mediator af op welke wijze hij/zij het conflict het meest efficiënt met jullie kan oplossen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste individuele of gezamenlijke afspraak. Separate gesprekken kunnen plaatsvinden op een door de betreffende partij aan te geven lokatie in of de nabijheid van Amersfoort. Gezamenlijke bijeenkomsten vinden altijd plaats op een door de arbeidsmediator te arrangeren neutrale gesprekslokatie. Twijfel, angstig, onzeker…? Niet nodig, vul ons aanmeldingsformulier in en de rest regelen wij!


Waarom een MfN register arbeidsmediator van A-Mediate Amersfoort?

De arbeidsmediators van A-Mediate begeleiden cliënten met een hoog “service” level. Vanuit het centrale Amersfoort beschikken wij over een landelijk aanbod van gespecialiseerd MFN Register Mediators en aanverwante deskundigen. Onze arbeidsmediators zijn allen werkzaam in het werkveld van het arbeidsrecht. Wij weten als geen ander dat arbeidsconflicten tijd, energie en geld kosten, daarom richten wij ons op een zo efficiënt mogelijke oplossing, waarbij het proces zich richt op volledige ontzorging, welkom bij A-Mediate!