Geen transitievergoeding meer voor langdurige arbeidsongeschikte medewerkers?

Recente uitspraak

De werkneemster, die terminaal ziek was en op verzoek van de werkgever vervroegd een IVA-uitkering had aangevraagd en verkregen, stelde zich op het standpunt dat de werkgever (ernstig) verwijtbaar had gehandeld door (onder andere) de arbeidsovereenkomst in stand te houden met als enige reden de transitievergoeding te vermijden.

De kantonrechter volgde de werkneemster in haar redenering, dat de werkgever de arbeidsovereenkomst uitsluitend in stand hield om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. De kantonrechter verwees daarbij naar een eerdere uitlating van Minister Asscher, inhoudende dat deze handelwijze kan worden betiteld als “onfatsoenlijk werkgeverschap”. Hieruit volgde volgens de kantonrechter echter niet, dat sprake was van ernstig verwijtbaat handelen. Daarbij merkte de kantonrechter op, dat in Nederland geen ontslagplicht voor werkgevers geldt.

Minister is bereid om de tranisitievergoeding te schrappen 

Minister Asscher heeft aan NU.nl laten weten bereid te zijn de transitievergoeding te schrappen voor werknemers, die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om re-integratie mogelijk te maken.

Let ook op de risico’s bij slapende dienstverbanden!

Indien de WWZ op dit punt wordt aangepast, voorkomt dit wellicht het op grote schaal in stand houden van slapende dienstverbanden met alle daarbij behorende risico’s en daarmee gepaard gaande complicaties. Een ander belangrijk risico is dat (wellicht op termijn) bij reorganisaties het personeelsbestand geen getrouwe weergave meer vormt van het aantal daadwerkelijke werkzame personen en de problemen die dan ontstaan in de afspiegeling.

Conclusie

Na de kantonrechters lijkt ook Minister Asscher “om”: het wordt niet als redelijk ervaren, dat een werkgever na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte ook nog de transitievergoeding moet betalen. Voor werknemers met een re-integratie kansen ligt dit anders. Wanneer u overweegt om afscheid te nemen van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer is het dus essentieel om te weten wat wel en niet kan. Onze arbeidsmediators zijn volledig op de hoogte van de wetgeving en recente jurisprudentie rondom transitievergoedingen bij arbeidsongeschiktheid. Met behulp van deze kennis en de veilige gesprekscondities van mediation schept u het beste klimaat om tot goede beeindigingsvoorwaarden te komen met uw werknemer. Wij nemen graag contact met u op, wanneer u zich verder wenst te oriënteren.