VOORDELEN VAN MEDIATION

Mediation bespaart tijd, geld en heel veel energie!

Voordelen mediation 1, 1+1= 1

Je beslist samen over de inhoud van de oplossing, dat maakt dat je je ook aan de afspraak wilt houden, duurzaam  dus!

Voordelen mediation 2, minder tijd

De duur van een mediationtraject bepaal je zelf en is niet  van de agenda van een rechter en het in te brengen bewijsmateraal! 

Voordelen mediation 3, minder €

De kosten voor de mediator worden in de regel gedeeld, daarnaast komt mediation in aanmerking voor vergoeding van de Raad voor rechtsbijstand of verzekeraars!

Voordelen van mediation

Voordelen mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode om tot oplossing van een conflict te komen. Mediation heeft als voordeel dat je niet in gevecht gaat met elkaar, maar via gesprekken onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbeslechting, namelijk die door een rechter, arbiter of advocaat.

Vijf voordelen mediation 

  1. Minder kostbaar
  2. Bespaart tijd
  3. Minder stressvol
  4. Oplossingsgericht
  5. Informeel
Mediation is minder kostbaar

Mediation is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure waarbij ten minste twee advocaten betrokken zijn. Je schakelt immers maar één mediator in en de kosten van de mediation kun je delen.

Mediation bespaart tijd 

Mediation duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies van anderhalf uur. Het conflict wordt dus heel wat sneller opgelost dan wanneer je voor een juridische procedure kiest. Zo’n procedure, waar de rechter of arbiter uiteindelijk een oordeel moet vellen over de beëindiging van het conflict, kost vaak vele maanden zo niet jaren. In zulke situaties verliezen advocaten zich niet zelden in een eindeloze strijd.

Mediation is minder stressvol

Mediation is veel minder stressvol vanwege de korte tijdsduur, maar ook omdat je minder afhankelijk bent van derden; je bepaalt zelf wat er gebeurt. Doordat partijen met elkaar in gesprek gaan, kan er worden gezocht naar een oplossing die voor iedereen het beste is. Dat werkt gewoon beter.

Mediation is oplossingsgericht

Mediation is erop gericht om een oplossing te vinden die voor beide partijen passend is. Er wordt gezocht naar wat partijen bindt en niet naar wat het conflict verder laat escaleren. Bovendien, omdat gezamenlijk een oplossing wordt gezocht en gekozen, zal deze langer standhouden.

Mediation is informeel

Mediation heeft een informeel karakter, geen gedoe met ingewikkelde procedures. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing.


Contact